Problem Klimatskih sprememb

Globalno segrevanje oz. Klimatska kriza je ena prvih ECO problemov, ki so se pojavili v medijih. Je dejstvo, ki ga težko zanikamo. Večina znanstvenikov se strinja, da globalno segrevanje je in da ga povzročajo toplogredni plini.

Najdejo se tudi skeptiki, ki segrevanja ne povezujejo s fosilnimi gorivi, kljub očitnim podatkom, ki kažejo, da so izpusti toplogrednih plinov podivjali z začetkom industrijske revolucije.

CO2 emissions
Rast Emisij CO2 se je pričela z iznajdbo parnega stroja (1698). Največ emisij povzroča premog.

Svojo skepso zagovarjajo z dejstvom, da je 26Gt CO2, ki se letno sprosti iz fosilnih goriv, prava malenkost v primerjavi z 770Gt CO2, ki se sprostijo po naravni poti. Pri tem pozabljajo, da je zadnjih 100.000 let ta količina v ravnovesju s porabo rastlin. Dodatna količina iz fosilnih goriv to ravnovesje poruši.

Greenhouse gas pollution
Emisije CO2 glede na število prebivalcev po posameznih področjih.

Toplogredni plini, ki vplivajo na segrevanje ozračja so ogljikov doksid, metan in dušikov monoksid. CO2 tvori večino izpustov, vendar ima metan več kot 20x večji toplogredni učinek.

breakdown of greenhouse gases
Razrez toplogrednih plinov glede na vir emisij.

GE scenariosČe hočemo obdržati povečanje povprečne temperature ozračja pod 2oC (meja nad katero predvidevajo izjemne spremembe klime), moramo do leta 2050 zmanjšati emisije CO2 za 60%. Če to dosežemo, obstaja velika verjetnost, da se temperatura planeta ne bo dvignila za več kot 2oC (Baer and Mastrandrea 2006). Drugi scenarij upošteva znižanje za 70-85% in zagotavlja večji uspeh (IPC in Stern Review 2007).

Povedano drugače: Emisije CO2 moramo zmanjšati iz 11 t/osebo na 1 t/osebo letno do leta 2050. To pomeni popolno prenehanje uporabe fosilnih goriv!

Največji problem emisije toplogrednih plinov je pridobivanje energije iz fosilnih goriv kar povzroči kar 3/4 vseh emisij toplogrednih plinov. Zato je problem klimatskih sprememb v principu energetski problem.

Comments

Lindzen Illusions

Plini, ki prispevajo k učinku tople grede so nevarni predvsem zato, ker se v ozračju kopičijo.

Največji delež (75%) učinka tople grede sicer prispeva vodna para. Vendar se učinek zaradi vodne pare ne povečuje. Če se količina vodne pare v ozračju poveča, se ta v nekaj tednih izloči kot dež. To pa ne velja za pline kot so CO2 in metan. Ti plini se v ozračju kopičijo, ker jih pride v ozračje več, kot jih rastline (in ostali porabniki) lahko odstranijo.

Skeptiki so napačno 10x podcenili učinek CO2. Zato zo zagovarjali tezo, da voda predstavlja 98% toplogrednih učinkov, zato kopičenje toplogrednih plinov v njihovih izračunih ni predstavljalo omembe vredne količine. A te teorije so se izkazale za iluzije (Lindzen Illusions - Dr. Richard Lindzen of MIT)

http://www.skepticalscience.com/search.php?Search=Lindzen+Illusion&x=0&y=0

The Ultimate Climate Change FAQ

Odgovore na najbolj pogosta vprašanja v zvezi  s klimatskimi spremembami najdete na
http://www.guardian.co.uk/environment/series/the-ultimate-climate-change...

Kje so ukrepi

Točka od koder ni vrnitve "tipping point" naj bi bila dosežena leta 2014. Nikjer pa ni na spregled kakih resnih ukrepov. Nevladne organizacije se trudijo predstaviti alternativne projekte, a nič ne kaže, da se bo kdo od pomembnih "zganil". www.actioncarbone.org