ECO Leksikon

Slovenski slovarček izrazov:
http://www.pvresources.com/si/slovarcek.php
Pogosti izrazi v Nemščini:
http://fotovoltaikanlage.net/de/glossary
Angleški slovar ekoloških izrazov
http://www.planetpals.com/ecodictionary.html