Obnovljivi viri energije - Povezave

Top 50 sites on topic Renewable energy: http://www.top50-solar.de/
Morska veriga (po grško: Pelamis) - energija valov http://www.pelamiswave.com/