Aktualno na področju ločevanja odpadkov v Sloveniji

Visoki cilji - jih bomo izpolnili?
Slovenija si je zastavila visoka merila na področju ločevanja odpadkov. Do Julija 2009 verjetno ne bomo izpolnili visokih EU standardov, ki smo si jih sami prestrogo zastavili. Zato bomo imeli težave s črpanjem europskih sredstev. Zgodi se celo lahko, da bomo morali vrniti že pridobljena sredstva.
(Preberie tudi članek v Dnevniku: Odpadki se ne ločujejo sami od sebe)

Na tem področju Slovenija ni naredila premalo. Tokrat smo naredili preveč. Naša zakonodaja pokriva večino problemov. Projekti so podprti tudi na občinskem nivoju. Zataknilo pa se je pri sami izvedbi. Kot primer. Do leta 2010 smo si zastavili, da bomo 28% organskih odpatkov zbrali ločeno, kar nam zaenkrat ne uspeva. Problem je, ker ljudje odpadkov ne ločujejo, kljub zagotovljeni infrastrukturi.

Največji problem je ECO osveščenost Slovencev. Dejstvo je, da je Evropa pričela z ločevanjem odpadkov že leta 1970, Slovenija pa šele leta 2000.

Danska in Švica imata sedaj problem s prevelikimi deponije. Večino odpadkov namreč ločene porabijo kot surovine, zato jim ostaja premalo odpadkov za deponije, ki imajo premalo dela.

V Sloveniji imamo pozitivne in negativne primere.
- V Celju uporabljajo blato ki nastane v čistilni napravi, kot gorivo v toplarni.
- Hkrati pa so (tudi v Celju) ob rušenju razstrelili objekt krit s salonitkami...

Kaj nas čaka v prihodnosti?
Predvsem veliko ukrepov namenjenih vzpodbujanju državljanov k ločevanju odpadkov.

Cene ravnanja z odpadki se bodo večale. Zavedati se moramo dejstva, da je treba odpadke ločevati. Če ločujemo naredimo sami, je ceneje, kot če to za nas počne nekdo na odlagališču.

Zato lahko tudi v Sloveniji pričakujemo ukrepe, kot jih že poznajo sosednje europske države. Odvoz neločenih odpadkov postaja izredno drag, ločene odpadke pa nam odpeljejo celo brezplačno (ker jih prodajo kot surovine).

Hrvaška pozna odkup plastenk, s čimer vzpodbuja ločevanje le teh.

Pozdravimo lahko tudi nastajajoči projekt Odpadki od zibke do zibke, ki se pričenja z letošnjim letom.