Avto na gorivne celice

Avto na gorivne celice je avtomobil s pogonom na elektro motor. Elektriko za motor zagotavljajo gorivne celice, ki z različnih goriv pridobivajo električno energijo.

GM Fuel Cell Car GM-Hy-Wire-Interior.jpg

Gorivo vodik:
Vodik kot gorivo je najbolj ekološki, ker ob izgorevanju nastaja samo voda. Problem vodika je le njegovo pridobivanje. Najbolj pogost način je s pomočjo elektrolize. Obstajajo tudi poskusi, kjer posebne alge iz morske vode pridobivajo vodik.

Gorivo iz obnovljivih virov.
Ta goriva se razlikujejo od fosilnih predvsem v tem, da jih pridelujemo iz različnih rastlin, ki za svojo rast potrebujejo CO2 (ogljikov dioksid). Ko ta goriva izgorevajo, spet spuščajo v ozračje CO2, vendar je ta obremenitev bistveno manjša, ker so ga rastline, iz katerih je nastalo gorivo, porabljale za svojo rast.

Comments

Pridobivanje vodika (H)

Pridobivanje vodika (H) je trenutno precej velik problem. Glavna znana načina sta pridobivanja:
- iz vode (H20) s pomočjo elektrolize ali segrevanja na 2700oC
- iz metana (CH4) kjer nastaja CO ki je strupen ali pa CO2 ki je znan kot toplogredni plin.

Podrobnosti o tej problematiki: http://muller.lbl.gov/TRessays/18_Hydrogen.htm