Enrgija in moč

Moč je vrednost s katero nekaj izrablja energijo.

energija = moč x čas

Za bolj enostavno razlago bomo uporabili prispodobo. Litersko steklenico vode napolnimo iz pipe v eni minuti. Če pipo bolj odpremo lahko napolnimo 10-litrsko posodo v enakem času .

volumen = pretok x čas

Povezava z energijo in močjo: energija je volumen, moč je pretok.
Tako lahko rečemo, da žarnica moči 40W porabi v enem dnevu 960Wh energije (približno 1 kWh)

volumen
merimo v
litrih

pretok
merimo v
litrih na minuto

energijo - enota na elektro računu
merimo v
kWh (kilovatna ura)
ali MJ (mega joul)

moč - npr. moč bojlerja, žarnice...
merimo v
W (watt), kW (kilovat = 1000W),
MW (megawatt), GW (gigawatt), TW(terawatt)
1 kWh = 3.600.000J = 3.6MJ 1 W = 1 J na sekundo (W vsebuje tudi časovno enoto)

Pogosto uporabljamo tudi enotoe za moč kot so kWh/dan ali kWh/d/p (kilowatnih ur na dan na osebo). Te enote so priročne za energetske v ekologiji. Uporabljajo se tako za električno energijo, kot tudi energijo fosilnih goriv, termalne energije, enrgije plime in valov...

1 kWh/d (ena kilovatna ura na dan) = 1/24 kW (ena 24-tina kilovata) ... govorimo o moči (kW)

To je poenostavljena razlaga, prilagojena uporabi na ecocentral.eu.